Apakah sistem perdagangan yang baik?

apakah sistem perdagangan yang baik

Rajah UML yang digunakan dalam pandangan ini termasuk rajah komponen dan gambarajah penempatan. Di bawah ini adalah galeri gambarajah penempatan keseluruhan sistem perdagangan algoritma dan unit pemprosesan dalam seni bina rujukan SBA, serta gambarajah komponen berkaitan bagi setiap lapisan. Contoh mudah yang digunakan dalam seni bina sistem perdagangan algoritma adalah 'memanipulasi' ODS kedai data operasi dengan komponen pertanyaan yang berterusan.

Di peringkat ini, sistem perdagangan algoritma mengikuti arsitektur yang dipandu peristiwa EDA dipecahkan di empat lapisan, dan dua aspek seni bina. Untuk setiap lapisan dan aspek rujukan seni bina dan corak digunakan. Corak seni bina terbukti, struktur generik untuk mencapai keperluan khusus. Aspek senibina adalah kebimbangan silang yang merangkumi pelbagai komponen. Senibina yang dipacu peristiwa - seni bina yang menghasilkan, mengesan, menggunakan, dan bertindak balas terhadap peristiwa.

Komponen ini akan menganalisis secara berterusan ODS untuk mengenal pasti dan mengekstrak peristiwa kompleks. Taktik berikut digunakan dalam seni bina: Ini bukan senarai lengkap taktik. Oleh kerana sistem sedang dibangunkan taktik tambahan harus digunakan di pelbagai peringkat butiran untuk memenuhi keperluan fungsional dan tidak berfungsi. Di bawah terdapat tiga gambar rajah yang menggambarkan corak rekabentuk disintertor, corak reka bentuk penapis, dan komponen pertanyaan berterusan.


UTS 2 telah mengambil manual yang sangat baik 1 langkah lagi. Terima kasih kerana berkongsi maklumat penting dalam kursus yang sangat diperlukan dan sangat disyorkan. Arsitektur sistem perdagangan algoritma perlu dilihat sebagai rujukan untuk individu dan organisasi yang ingin mereka bentuk sistem perdagangan algoritma mereka sendiri. Sekarang, Sistem Perdagangan Automatik menguruskan aset besar di seluruh dunia. Walaupun banyak strategi HFT adalah sah, ada yang tidak dan boleh digunakan untuk perdagangan manipulatif. Arbitraj peristiwa [sunting] Suatu subset risiko, penggabungan, penukaran, atau arbitraj sekuriti bermasalah yang mengira peristiwa tertentu, apakah sistem perdagangan yang baik, seperti tandatangan kontrak, kelulusan kawal selia, keputusan kehakiman, dll. Perisian ini telah dikeluarkan daripada sistem syarikat. Tetapi apabila terdapat beberapa laman web melakukan kajian yang sama ia menjadi agak jelas. Dengan volatiliti yang tinggi dalam pasaran ini, ini menjadi usaha yang rumit dan berpotensi saraf-wracking, di mana kesilapan kecil boleh apakah sistem perdagangan yang baik kepada kerugian besar. Kenapa anda ingin menghantar sistem perdagangan anda untuk semakan?

apakah sistem perdagangan yang baik

Begitu juga, arsitektur rujukan mentakrifkan templat yang mengandungi struktur generik dan mekanisme yang boleh digunakan untuk membina sebuah seni bina perisian konkrit yang memenuhi keperluan khusus. Seni bina untuk sistem perdagangan algoritma menggunakan seni bina berasaskan ruang SBA dan pengawal pandangan model MVC sebagai rujukan. Pengawal paparan model - corak yang memisahkan perwakilan maklumat daripada interaksi pengguna dengannya. Senibina berasaskan ruang - menentukan infrastruktur di mana unit pemprosesan yang digabungkan dengan saling berinteraksi antara satu sama lain melalui memori bersekutu bersama yang dipanggil ruang yang ditunjukkan di bawah.

Sistem perdagangan algoritma secara umum adalah rumit oleh tiga faktor yang berbeza-beza dengan setiap pelaksanaan: Ketergantungan pada perusahaan luaran dan sistem pertukaran Mencabar keperluan bukan fungsional dan Menghadapi kekangan seni bina Arsitektur perisian yang dicadangkan oleh itu perlu disesuaikan berdasarkan kes demi kes untuk memenuhi keperluan organisasi dan peraturan khusus, serta mengatasi kekangan serantau.Sungai Apache - Sungai adalah kit alat yang digunakan untuk membangunkan sistem yang diedarkan. Ia telah digunakan sebagai kerangka untuk membina aplikasi berdasarkan corak SBA Apache Hadoop - sekiranya pembalakan berleluasa adalah keperluan, maka penggunaan Hadoop menawarkan penyelesaian yang menarik untuk masalah data besar. Hadoop boleh digunakan dalam persekitaran berkelompok yang menyokong teknologi CUDA. AlgoTrader - platform dagangan algoritma sumber terbuka.

Arsitektur sistem perdagangan algoritma perlu dilihat sebagai rujukan untuk individu dan organisasi yang ingin mereka bentuk sistem perdagangan algoritma mereka sendiri. Untuk salinan dan sumber yang digunakan, sila muat turun salinan laporan saya. Terima kasih.

Konsep pandangan seni bina berasaskan ruang Model View Controller imej asal: Ia juga menunjukkan bagaimana komponen-komponen ini dikerahkan ke infrastruktur fizikal.


Sebagai prinsip umum, lebih baik untuk memanfaatkan teknologi sedia ada, dengan syarat mereka memenuhi keperluan kedua-dua fungsian dan bukan fungsional secukupnya. Rangka kerja adalah arsitektur rujukan yang direalisasikan e. JBoss adalah rangka kerja yang menyedari seni bina rujukan JEE. Teknologi dan kerangka berikut adalah menarik dan perlu dipertimbangkan apabila melaksanakan sistem perdagangan algoritma: CUDA - NVidia mempunyai beberapa produk yang menyokong pemodelan kewangan komputasi prestasi tinggi.

Keperluan fungsional adalah fungsi yang diharapkan dari sistem dan komponennya. Keperluan bukan fungsional adalah langkah-langkah di mana kualiti sistem dapat diukur. Sistem yang memenuhi sepenuhnya keperluan fungsinya mungkin gagal untuk memenuhi jangkaan jika keperluan tidak fungsional tidak dipenuhi. Untuk menggambarkan konsep ini, pertimbangkan senario berikut: Adakah sistem ini memenuhi jangkaan anda? Senibina Konseptual Pandangan konsep menggambarkan konsep dan mekanisme peringkat tinggi yang wujud dalam sistem pada tahap granulariti tertinggi.

AlgoTrader berpotensi digunakan di tempat komponen pedagang automatik. Walaupun bukan teknologi atau kerangka, komponen harus dibina dengan antara muka pengaturcaraan aplikasi API untuk meningkatkan interoperabilitas sistem dan komponennya. Kesimpulan Senibina yang dicadangkan telah direka untuk memenuhi keperluan yang sangat umum yang dikenal pasti untuk sistem perdagangan algoritma.

Peristiwa termasuk pergerakan pasaran masa nyata, peristiwa atau trend yang kompleks, dan peristiwa perdagangan e. Rajah ini menggambarkan seni bina konseptual dari sistem perdagangan algoritma Rujukan Senibina Untuk menggunakan analogi, satu seni bina rujukan adalah sama dengan pelan bagi dinding beban. Percetakan biru ini boleh digunakan semula untuk reka bentuk bangunan berbilang tanpa mengira bangunan yang sedang dibina kerana ia memenuhi satu set keperluan yang lazim berlaku.

Rajah rajah Komponen Querying Berterusan Reka bentuk rekabentuk corak rekabentuk kelas corak: Ini berguna apabila mencipta senario untuk reka bentuk reka bentuk seni bina dan untuk memahami sistem dari hujung ke hujung. Pandangan ini terdiri daripada gambarajah urutan dan gambarajah aktiviti. Rajah rajah aktiviti menunjukkan proses dalaman sistem perdagangan algoritma dan bagaimana pedagang sepatutnya berinteraksi dengan sistem perdagangan algoritma ditunjukkan di bawah. Interaksi pedagang algoritmik Proses perdagangan algoritma akhir-ke-akhir Teknologi dan kerangka Langkah terakhir dalam merekabentuk seni bina perisian adalah untuk mengenal pasti teknologi dan kerangka kerja yang boleh digunakan untuk merealisasikan seni bina.

Menurut piawaian ini satu penekanan arkitek mestilah: Mengandungi pelbagai pandangan seni bina yang standard. E. Dalam konteks artikel ini, ia ditakrifkan sebagai infrastruktur di mana komponen aplikasi yang memenuhi keperluan fungsi boleh ditentukan, digunakan, dan dilaksanakan.